13 11/19 13/11/2019

Amateurs 40+ categorie vervalt in 2020

Met ingang van het seizoen 2020 stopt de categorie AMATEURS 40+ bij TMZ.

Het teruglopend aantal renners in deze categorie maakt deze stap noodzakelijk (in 2019 diverse malen minder dan 20 deelnemers en er is geen zicht op toename in de nabije toekomst).

Samen met een aantal renners uit de 40+ is gekeken naar passende oplossing voor de toekomst en is volgende overgangsregeling voor 2020 gekozen:

 

OVERGANGSREGELING AMATEURS 40+ 2020:

Ouder dan 50 jr (datum 1-1-2020) heeft vrije keuze tussen Amateurs of D-cat;

Jonger dan 50jr wordt geacht over te gaan naar Amateurs;

3  Iedereen jonger dan 50jr mag dispensatie aanvragen;

4   Geen dispensatie wordt verleend indien de renner in 2019: (zowel bij TMZ als andere bonden):

  •    3x of meer uitslagen had op plaats 1, 2, 3 of 4 bij Am 40+;
  •    1x of meer winst bij Amateurs of vergelijkbare categorie bij andere bonden;
  •  3x of meer uitslag had op plaats 2, 3, 4 of 5 bij Amateurs of vergelijkbare   categorie andere bonden.

 

Doel dispensatieregeling is iedereen zoveel mogelijk in een "passende" categorie te laten deelnemen en daarbij de D-categorie te "beschermen" tegen te sterke renners.

De wedstrijdafstand bij de D-cat wordt in het volgende seizoen 45 km en er komen bij de D's 15 dagprijzen.

 

 

Volg ons

Klik hierop en bezoek

 de Facebookpagina

Contact

Sekretariaat:
TMZ, p/a Hansweertsestraatweg 11, 4416ND Kruiningen.
Mailcontact TMZ: tmz@zeelandnet.nl

Website door Manieu.nl