Licentie Aanvragen

Vanaf nu kunnen de licenties voor 2020 worden aangevraagd.....................

De categorie-indeling is gewijzigd. De categorie Amateur 40+ bij TMZ vervalt in 2020. De volgende overgangsregeling is voor de 40+ van 2019 van toepassing:

  • 1.      Ouder dan 50 jr (peildatum 1-1-2020) heeft vrije keuze tussen Amateurs of D-categorie
  • 2.      Jonger dan 50jr wordt geacht over te gaan naar Amateurs
  • 3.      Iedereen jonger dan 50jr mag dispensatie aanvragen
  • 4.      Geen dispensatie wordt verleend indien de renner bij de Am 40+ in 2019: (zowel TMZ als andere bonden):
  •  3x of meer uitslagen had op plaats 1, 2, 3 of 4 bij Am 40+;
  •  1x of meer winst bij Amateurs of vergelijkbare categorie bij andere bonden;
  • 3x of meer uitslag had op plaats 2, 3, 4 of 5 bij Amateurs of vergelijkbare categorie andere bond
  •  

Er kan enkel digitaal een licentie worden aangevraagd. Klik op  "Licentieaanvraag" en U wordt doorgeleid naar een invulformulier. Na verzending van dit formulier krijgt U via email direct een ontvangstbevestiging met controlegegevens. 

Een pasfoto kan digitaal bij de aanvraag worden meegezonden............ 

U DIENT DIGITAALVIA HET AANVRAAGFORMILIER TE BETALEN (via IDEAL of voor Bankcontact (België)). ZODRA U OP DE VERZENDKNOP VAN DE AANVRAAG HEEFT GEKLIKT VERSCHIJNT HET BETAALMENU.

 

LICENTIEAANVRAAG

(aanklikken om formulier op te vragen)

Website door Manieu.nl