Licentie Aanvragen

Vanaf nu kunnen de licenties voor 2019 worden aangevraagd.....................

De categorie-indeling voor 2019 blijft als in 2018. Zie elders op de site....

Er kan enkel digitaal een licentie worden aangevraagd. Klik op  "Licentieaanvraag" en U wordt doorgeleid naar een invulformulier. Na verzending van dit formulier krijgt U via email direct een ontvangstbevestiging met controlegegevens. 

Een pasfoto kan digitaal bij de aanvraag worden meegezonden............ 

U DIENT DIGITAALVIA HET AANVRAAGFORMILIER TE BETALEN (via IDEAL of voor Bankcontact (België)). ZODRA U OP DE VERZENDKNOP VAN DE AANVRAAG HEEFT GEKLIKT VERSCHIJNT HET BETAALMENU.

 

LICENTIEAANVRAAG

(aanklikken om formulier op te vragen)

Website door Manieu.nl