Reglement Zeeuwse ATB wintercompetitie

 

Reglement Zeeuwse ATB-competitie

 

Algemeen                                                                                                 

De Zeeuwse ATB-competitie is een samenwerkingsverband, tussen het district Zuid-West Nederland van Koninklijke Nederlandse Wielren Unie en Trimbelangen Midden Zeeland, met als participanten de wielerverenigingen en wielercomités.

 

Categorie indeling, wedstrijd duur en starttijden 

 

 

Wedstrijd duur

Start tijd

Jeugd tm 8 jaar

20 min.

12.30u

Jeugd 9 + 10 jaar

20 min.

12.30u

Jeugd 11 + 12 jaar

25 min.

13.00u

Jeugd 13 + 14 jaar

30 min.

13.00u

Parkoers verkenning

 

 

B categorie (39+)

50 min.

14.00u

Parkoers verkenning

 

 

Dames

50 min.

15.15u

A categorie (-40)

60 min.

15.15u

 

HHhhhhHhH

 

Men mag naar eigen keuze in een hogere categorie rijden. Voor de jeugd categorieën geldt dat men maximaal 1 categorie hoger mag rijden.

 

Senioren kunnen het parkoers verkennen om ca 13.30u, direct nadat de laatste jeugd renners de finish bereikt hebben. Inrijden tijdens de wedstrijden is verboden.

 

 Inschrijfgelden                                                                             

Deelnemers jonger dan 15 jaar betalen €2,50 inschrijfgeld.

 

Vanaf 15 jaar bedraagt het inschrijfgeld  €5,- p.p. op vertoon van een geldige licentie.

 

Deelnemers die geen licentie hebben, kunnen voor   €3,00 een dag verzekering kopen. Onder geldige licentie wordt verstaan: een licentie van een Nederlandse of  Belgische wielerbond.  Ook een NTFU licentie geldt als geldige licentie.

 

Voorinschrijving kan via deze link: https://www.formdesk.com/tmz/ATB_2021-2022

 

 

 

De voorinschrijving is vrijblijvend en betaling gebeurd op de wedstrijddag. Met vooraanmelding help je mee aan een snellere afhandelingen bij deelname en krijg je mail bij bijzonderheden.

 

 

 

 

 

Stuurborden.                                                                                           

Er zal gebruik gemaakt worden van vaste stuurborden die de deelnemers voor de gehele competitie kunnen behouden.  De prijs voor die stuurborden is €2,-  De borden kunnen met tyrapes worden vast gemaakt. Deelnemers dienen zelf voor bevestiging materiaal te zorgen.

 

Transponder meting  

 

Alle categorieën rijden met transponders. Deelnemers die al een transponder  hebben kunnen dit bij de inschrijving kenbaar maken. Senioren die geen transponder hebben kunnen er een huren voor  €2,50 bij de inschrijving. Voor de jeugd zijn de transponder gratis.

 

                                         

 

Er is geen dagprijzenschema. Wel bloemen voor in ieder geval de winnaars (geadviseerd wordt dit voor de plaatsen 1, 2 en 3 te voorzien). Bij de jeugd wordt geadviseerd ook een medaille of klein aandenken beschikbaar te stellen .

 

Als er bij de 1e 3 geen meisje is maar er hebben wel meisjes deelgenomen ook  een medaille of aandenken o.i.d. voor het 1e meisje.      

 

Het streven is om alle deelnemers bij de jeugd iets te geven, snoep, fruit o.i.d. Geen geldprijzen!  

 

Voor de beste 50+ ers en voor de beste 60+ers kan een organisatie ook bloemen beschikbaar stellen (is niet altijd het geval)                                     

 

Als er meer dan 3 deelnemers buiten mededinging meerijden (omdat zij op een cyclocross fiets rijden)wordt de organisatie verzocht om ook voor hen een prijs beschikbaar te stellen.

 

Het geven van premies is niet toegestaan.

 

Prijzen eindklassement

 

Voor alle categorieën krijgen de 1e 3 in het eind klassement een beker.   In de jeugd categorieën is er in elk geval ook een beker voor het 1e meisje.

 

Bij de jeugd categorieën krijgt iedereen die voor het eind klassement in aanmerking komt maar niet bij de 1e 3 is geeindigd, een aandenken.

 

Bij de senioren categorieën zijn er naturaprijzen voor alle deelnemers die voldoende wedstrijden voor het eind klassement gereden hebben.

 

Voor de beste 50+ er en de beste 60+ er zijn er bekers.

 

Puntentelling

 

De puntentelling voor het eindklassement is als volgt:

 

1e plaats 20 punten, 2e plaats 19 punten, 3e plaats 18 punten enz. Vanaf de 20e plaats krijgt iedere deelnemer 1 punt.

 

In de B categorie krijgt de winnaar 50 punten, nummer 2 krijgt 49 enz. Op die manier worden veel meer renners geklasseerd. In het eind klassement zullen er ook prijzen zijn voor de beste 50+er en voor de beste 60+er.

 

Bij een gelijke stand in het eindklassement telt de uitslag van de laatste wedstrijd.

 

Om in aanmerking te komen voor het eindklassement mag men maximaal 3 wedstrijden missen. Indien men meer wedstrijden gereden heeft worden de minste resultaten afgetrokken.

 

Uitslagen en standen.                                                                             

De uitslagen van de wedstrijden worden, behoudens overmacht, nog op de dag van de wedstrijd op internet geplaatst, op www.tmzzeeland.nl en op Mylaps resultaten.

 

Het klassement wordt in week volgende op de wedstrijd op dezelfde site geplaatst.

 

Materiaal                                                                                                  

De bandbreedte moet minimaal 40 mm zijn en er moet een recht stuur op de fiets zitten. Dus geen stuur van een wegfiets of cyclocross fiets en ook geen opzetbeugels.                                                                                            

Als de fiets niet aan de reglementen voldoet kan men buiten mededinging meerijden. 

 

Wiel wisselen bij lekke band is toegestaan tot 2 ronden voor het einde.

 

Fiets wisselen, enkel om de fiets schoon te maken is niet toegestaan.

 

 

 

Website door Manieu.nl