Reglement Zeeuwse ATB wintercompetitie

Reglement Zeeuwse ATB wintercompetitie

Algemeen                                                                                                 

De Zeeuwse ATB-competitie is een samenwerkingsverband tussen Trimbelangen Midden Zeeland en de organiserende wielerverenigingen en wielercomités.

Categorie indeling, wedstrijd duur en start tijden 

 

Wedstrijd duur

Start tijd

Jeugd tm 8 jaar

20 min.

12.30u

Jeugd 9 + 10 jaar

20 min.

12.30u

Jeugd 11 + 12 jaar

25 min.

13.00u

Jeugd 13 + 14 jaar

30 min.

13.00u

 

 

 

Parkoers verkenning

 

 

B categorie (39+)

50 min.

14.00u

Parkoers verkenning

 

 

Dames

50 min.

15.15u

A categorie (-40)

60 min.

15.15u

Men mag naar eigen keuze in een hogere categorie rijden. Voor de jeugd categorieën geldt dat men maximaal 1 categorie hoger mag rijden.

Voor de senioren is er 2X gelegenheid om het parkoers te verkennen.  Inrijden tijdens de wedstrijden is verboden en zal worden bestraft met een startverbod.

 Inschrijfgelden                                                                            

Deelnemers jonger dan 15 jaar betalen €3,00 inschrijfgeld.

Vanaf 15 jaar bedraagt het inschrijfgeld  €5,- p.p. op vertoon van een geldige licentie.

Deelnemers die geen licentie hebben, kunnen voor   €3,00 een dag verzekering kopen. Onder geldige licentie wordt verstaan: een licentie van KNWU, TMZ, BWF enz of buitenlandse wielerbond. Een NTFU licentie geldt niet als wedstrijd verzekering. NTFU licentie houders dienen dus ook een dagkaart te kopen.

Er is een mogelijkheid om elektronisch in te schrijven via http://fd8.formdesk.com/tmz/atb_2022

Elektronisch inschrijven bespoedigd de inschrijving bij de wedstrijden en bij afgelastingen of bijzonderheden krijgt men hierover bericht.

Stuurborden.                                                                                           

Er zal gebruik gemaakt worden van vaste stuurborden die de deelnemers voor de gehele competitie kunnen behouden.  De prijs voor die stuurborden is €4.00  De borden kunnen met tyrapes worden vast gemaakt. Deelnemers dienen zelf voor bevestiging materiaal te zorgen.

Transponder meting                                                                                             

Bij alle categorieën zal de jury gebruik maken van transponders om de uitslag te bepalen. Deelnemers die al een transponder  hebben kunnen dit bij de inschrijving kenbaar maken. Indien men geen transponder heeft kan die gehuurd worden voor  €2,50 bij de inschrijving. Voor de jeugd tm 14 j. is het gebruik van de transponder gratis.                                       

Dagprijzenschema

Bij de A, B en Dames categorieën worden geen dagprijzen gegeven. Enkel bloemen voor de beste 3 deelnemers

Voor alle jeugd categorieën dienen minimaal alle deelnemers een aandenken/presentje te krijgen met extra een beker/medaille voor de 1e 3 jongens en het beste meisje  Organisaties zijn vrij om een dagprijs te geven voor de beste 50+ en de beste 60+ er                                    

Als er meer dan 3 deelnemers buiten mededinging meerijden (omdat zij op een cyclocross fiets rijden) kan men overwegen om ook hiervoor een prijs beschikbaar te stellen.

Prijzen eindklassement

A, B en Dames categorie, bekers voor de 1e 3 in het eindklassement en natura prijzen voor ieder die voor het eind klassement in aanmerking komt.

Jeugd categorieën  (4x)       1 tm 3 + 1e meisje beker,  aandenken voor

                                             ieder die voor het eind klassement in

                                             aanmerking komt.

 

Beste 50+  en 60+  krijgen ook een beker.

Puntentelling

De puntentelling voor het eindklassement is als volgt:

1e plaats 20 punten, 2e plaats 19 punten, 3e plaats 18 punten enz. Vanaf de 20e plaats krijgt iedere deelnemer 1 punt.

In de B categorie krijgt de winnaar 50 punten, nummer 2 krijgt 49 enz. Op die manier worden veel meer renners geklasseerd. In het eind klassement zullen er ook prijzen zijn voor de beste 50+er en voor de beste 60+er.

Bij een gelijke stand in het eindklassement telt de uitslag van de laatste wedstrijd.

Om in aanmerking te komen voor het eindklassement mag men maximaal 2 wedstrijden missen. Indien men alle wedstrijden gereden heeft komen de 2 minste resultaten te vervallen. Als men 1 wedstrijd gemist heeft vervalt het minste resultaat.

Uitslagen en standen.                                                                             

De uitslagen van de wedstrijden worden, behoudens overmacht, nog op de dag van de wedstrijd op internet geplaatst, op https://www.tmzzeeland.nl en op de site van mylaps.

Materiaal                                                                                                  

Website door Manieu.nl