Licentienieuws

Licenties voor 2021 kunnen weer worden aangevraagd.....

De categorie-indeling is gelijk aan 2020:

AMATATEURS

 • Alle renners van 16 tm .... jr
 • D-cat/Sportklasse renners mogen bij Amateurs rijden (wordt gezien als categorie hoger)
 • Afstand 60 km
 • Dagprijzenschema blijft gelijk (aantrekking extra renners)
 • Dispensatiemogelijk voor uitzonderingsgevallen om in D-categorie te rijden (zie onderaan deze pagina)

Toelichting:

 • D-cat/Sportklasse mogen starten bij Amateurs (=vrije keuze tussen categoriën);
 • Dagprijzenschema hoger dan bij D-cat/Sportklasse
 • Dispensatiemogelijkheid voor renners waarvoor niveau te hoog ligt. Zij mogen in D-categorie rijden op grond van objectieve criteria.

 

D-categorie:

 • Enkel met toestemming van TMZ op grond van objectieve criteria (zie onderaan deze pagina);
 • Automatische startgelegenheid in deze categorie is mogelijk voor:
  • BWF licentiehouders 50-;
  • Sportklasse licentiehouders KNWU (voor hen geldt promotieregeling terugkeer na ernstige blessure/ziekte;
 • Dagkaarten zijn mogelijk en startrecht wordt daarbij afzonderlijk bepaald door (of namens) TMZ;
 • Verplichte promotieregeling (doorstroom naar Amateurs cq Amateurs 40+);
 • Beperkt dagprijzenschema (6 prijzen in dagklassement)
 • Beperkt aantal premies
 • Afstand 45 km

Toelichting:

 • Deze categorie is bedoeld als een tussenniveau met als doel:
  • Opvang renners die niveau bij de Amateurs (nog) niet halen
  • Verkleinen doorstroomstap voor betere SP-renners;
 • Wordt doorstroomcategorie voor de SP-categorie;
 • In deze categorie kan enkel gestart worden met toestemming van TMZ (geldt niet voor Sportklasse KNWU en BWF- renners)
 • Dispensatie kan bij de licentie-aanvraag  worden ingediend of in de loop van het seizoen;
 • Dispensatie is enkel geldig voor TMZ en alleen te combineren met de WFN Sportklasse (met deze licentie kan ook bij andere Vrije Bonden, KNWU en WOAD gereden worden);
 • Dispensatie wordt gegeven op grond van objectieve criteria;
 • Voor dispensatie zal als hoofduitgangspunt gelden de weging in welke categorie je thuishoort en niet worden meegenomen of je in die categorie kunt winnen cq steeds in de prijzen (kunt) rijden;
 • Een (objectieve) promotieregeling, waarbij je verplicht doorstroomt naar de Amateurs.

 

S/P (blijft gelijk)

 • Enkel met toestemming van TMZ (ongeacht leeftijd);
 • Verplichte promotieregeling;
 • Enkel naturaprijzen
 • Afstand 30 km

Toelichting:

 • SP moet een opstapcategorie zijn en blijven;
 • Gemiddelde snelheid zoveel mogelijk beperken tot ca 36 a 37 km/u;
 • Promotieregeling zal stringent zijn (D-categorie biedt betere aansluiting en zorgt voor doorstroming);
 • Op grond van de uitslagen van vorig seizoen zal een aantal sterkere renners worden ingedeeld bij de D-categorie.

PROMOTIEREGELING D-categorie

ALGEMEEN

De promotie-regeling is een beschermingsmaatregel en heeft meerdere doelen:

 • Bevordering doorstroming (voorkomen dat sterkere renners blijven “hangen”);
 • Beheersing gemiddelde snelheid in deze categorie (er moet een duidelijk niveauverschil blijven met de Amateurs);
 • Voor doorgestroomde SP-ers moet er een “behapbare” tussenstap zijn na doorstroom.

 

Promotie-regels:

D-categorie

 • Verplichte doorstroom bij 30 punten;
 • Puntentoekenning per wedstrijd:
  • 1e plaats = 10 pnt; 2e plaats = 8 pnt, 3e plaats = 6 punten, 4e plaats = 4 punten en 5e plaats = 2 punten.
 • Verplichte doorstroom op beslissing van het TMZ bestuur indien het puntensysteem wordt gesaboteerd;
 • Een renner met dispensatie ivm herstel van ernstige blessure/ziekte moet direct promoveren na éénmaal een 1e plaats of tweemaal een 2e of 3e plaats.

 


 

PROMOTIEREGELING SP categorie:

ALGEMEEN

De promotie-regeling is een beschermingsmaatregel en heeft meerdere doelen:

 • Bevordering doorstroming (voorkomen dat sterkere renners blijven “hangen”);
 • Beheersing gemiddelde snelheid in deze categorie (er moet een duidelijk niveauverschil blijven met de D-cagtregortie);
 • Voor doorgestroomde SP-ers moet er een “behapbare” tussenstap zijn voor doorstroom.

S/P-categorie

 • Verplichte doorstroom bij 30 punten;
 • Puntentoekenning per wedstrijd:
  • 1e plaats = 10 pnt; 2e plaats = 8 pnt, 3e plaats = 6 punten, 4e plaats = 4 punten en 5e plaats = 2 punten.
 • Verplichte doorstroom op beslissing van het TMZ bestuur indien het puntensysteem wordt gesaboteerd;
 • Een renner met dispensatie ivm herstel van ernstige blessure/ziekte moet direct promoveren na éénmaal een 1e plaats of tweemaal een 2e of 3e plaats.
 • Voor niet SP licentiehouders geldt verplichte promotie bij 1x  een klassering op een 1e  plaats of 2x een  2e of 3e plaats.

 


 

DISPENSATIEREGELING D-categorie:

ALGEMEEN:

De D-categorie heeft als doelen:

 • Het waarborgen van startgelegenheid voor renners die het niveau van de Amateurs niet of tijdelijk niet kunnen halen;
 • Het zijn van een doorstroomcategorie voor SP renners (stap van SP naar Amateurs is te groot)
 • Het zijn van doorstroomcategorie naar Amateurs indien het niveau weer wel gehaald wordt (zie verplichte promotieregeling).

REGELING:

Criteria voor dispensatie:

 • Dispensatie dient door de renner te worden aangevraagd en gemotiveerd (bij aanvraag licentie of via tussentijds formulier);
 • Dispensatie kan worden verleend tijdens herstel van een ernstige blessure of ziekte (adviescommissie TMZ bepaald wanneer, omdat niet uitputtend valt te omschrijven welke situaties hieronder vallen; wel geldt voor deze dispensatie een afwijkende promotieregel);
 • Sportklasselicentiehouders KNWU (voor hen geldt afwijkende promotieregel);
 • BWF 50- licentiehouders
 • Voor dagkaarthouders geldt dat dit wordt beoordeeld op de deelnamedag.

 

Amateurs:

 • Amateurs die in het voorgaande seizoen bij de Amateurs reden wordt bij de licentie-aanvraag geen dispensatie verleend; wel kunnen zij in een lopend seizoen dispensatie aanvragen;
 • Amateurs wordt dispensatie verleend indien:
  • Amateur 50 jr of ouder is;
  • De renner in het voorgaande seizoen geen wedstrijden heeft gereden (TMZ of andere bonden) en in zijn laatste wedstrijdseizoen minder dan 3 uitslagen bij de eerste 10 had.
  • De renner in het voorgaande seizoen in TMZ criteriums (met meer dan 20 vertrekkers) of vergelijkbaar te achten wedstrijden van andere bonden (ook buitenlandse):
   • Geen enkele uitslag bij de eerste 15 heeft behaald of
   • Maximaal 2 klasseringen vanaf plaats 10.
  • Bij aanvraag in een lopend seizoen wordt dispensatie verleend indien:
   • Het koersverloop aantoont dat het niveau niet gehaald wordt (mylapsregistratie van oa rondetijden, doorkomstplaatsen, snelheid enz) en
   • De uitslagen uit voorgaande seizoenen aantonen dat er geen duidelijke vooruitgang is in de prestatiecurve.
   • Ten minste aan 3 wedstrijden is deelgenomen en indien:
 • In bijzondere gevallen beslist de dispensatiecommissie van TMZ.
 • Alle beslissingen op verzoeken tot dispensatie zijn bindend en er zijn geen beroepsmogelijkheden.

 


 

 

Een TMZ/WFN-licentie (geldig bij alle Vrije Bonden, de KNWU, de WAOD + alle ICF aangesloten Belgische bonden) kost € 65,00;
Een enkel TMZ-licentie kost  € 45,00;
De S/P licentie kost € 35,00.

Alle licentiehouders betalen € 5,00 inschrijfgeld bij deelname aan een wedstrijd (SP € 2,50).  

Transponders zijn verplicht (Mylaps Prochip). Daghuur is mogelijk ad € 5,-- (SP € 2,50).

KALENDER: De wedstrijdkalender wordt na 15 december op de site geplaatst.
Het programma is weer goed gevuld met mooie wedstrijden.....

WFN: TMZ beveelt de licentie met WFN vermelding aan.
Met de TMZ/WFN licentie kun je bij alle Vrije Bonden en de KNWU (district Zuid Holland kan afwijken) starten.
Tevens bij de WAOD (Belgische Bond) en bij de ICF aangesloten buitenlandse federaties.
Ook is deze nodig voor het NK en WK Vrije Renners .

 

LICENTIEFORMULIER

(aanklikken om formulier te krijgen)

Website door Manieu.nl