Over TMZ

Reglement TMZ 2017
Artikel 1:
TMZ is aangesloten bij de Wielerbreedtesport Federatie Nederland (WFN) en kent drie licenties, tw:
1.        TMZ/WFN licenties die geldig zijn bij alle Vrije Bonden, de KNWU en WOAD.  Deze licenties kosten € 60,00;
2.        TMZ licenties die enkel geldig zijn voor TMZ wedstrijden. Deze licenties kosten € 40,00;
3.        S/P licentie, enkel geldig bij TMZ. Deze licenties kosten € 30,00.
 
Ad 1 licenties (TMZ/WFN) zijn in de volgende categorieën:

 • Amateur;
 • Amateur 40+/Amateur;
 • Amateur 40+/Sportklasse;
 • D-categorie/Sportklasse (nieuwe categorie; enkel met dispensatie);

(toevoeging bij amateurs 40+ en D-categorie is van belang tbv wedstrijden bij KNWU en overige Vrije Bonden)
 
Ad 2 en ad 3 licenties (enkel TMZ) zijn in de volgende categorieën:
•         Amateur;
•         Amateurs 40+;
•         D-categorie (nieuwe categorie; enkel met dispensatie);
•         S/P
 
Amateur
Een licentie voor amateur wordt verstrekt aan:

1.        Zij die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt;
2.        Degene die vanuit de D-categorie wil/moet promoveren;
Verder geldt:
a)       Renners van 40jr met Amateur 40+ licentie mogen starten bij Amateurs (rijden in hogere categorie mag altijd);
b)       Amateur met WFN geeft startrecht bij alle Vrije Bonden en de WAOD in deze of vergelijkbare categorie en in amateur wedstrijden van de KNWU (+ alle Zeeuwse elitewedstrijden van de KNWU die tevens voor amateurs zijn opengesteld;
 
 
Amateurs 40+:
Een licentie voor amateurs 40+ wordt verstrekt aan:
1.        Zij die de leeftijd van 40 jaar hebben bereikt (peildatum 1-1-2017);
2.        Toevoeging amateur of Sportklasse bij WFN licentie is een vrije keuze van de renner;
3.        Amateur toevoeging geeft startrecht bij alle Vrije Bonden en WOAD in deze of vergelijkbare categorie en in alle amateur wedstrijden van de KNWU  + alle Zeeuwse elitewedstrijden van de KNWU die tevens voor amateurs zijn opengesteld;
4.        Sportklasse toevoeging geeft startrecht bij andere Vrije Bonden en WOAD in deze of vergelijkbare categorie en in alle voor de Sportklasse opengestelde wedstrijden van de KNWU (voorbehoud district Zuid Holland). 

D-categorie:

Een licentie voor D-categorie wordt verstrekt:

 • Enkel met dispensatie van TMZ (zowel voor Amateurs als Amateurs 40+) op grond van objectieve criteria (zie artikel ;
 • Dispensatie moet worden gevraagd en onderbouwd;
 • Aan SP-renners die moeten doorstromen

Verder geldt:

 • Een D- licentie is noodzakelijk (categorie is niet voor renners met licentie van andere bonden en/of dagkaarthouders);
 • Voor deelname bij overige Vrije Bonden, WOAD en/of KNWU kan een WFN licentie gevraagd worden met de toevoeging Sportklasse);
 • Verplichte promotieregeling (zie artikel );

 

S/P categorie:
S/P staat voor Starters en Plaatselijke renners.  Voor deze categorie is geen licentie noodzakelijk, maar wel mogelijk.  

Het bestuur kan bepalen dat iemand niet wordt toegelaten tot deze categorie die is bedoeld voor renners die kennis willen maken met de wedstrijdsport en/of in andere categorieën (nog) niet kunnen volgen.

 

Voor deze categorie geldt een verplichte promotieregeling (zie artikel ), waarbij het eerste jaar doorstroom plaatsvindt naar de D-categorie.


Tegen beslissingen mbt de categorie-indeling, de dispensatieregeling en de promotieregelingen  is geen beroepsmogelijkheid.
 
Artikel 2:
TMZ-wedstrijden kennen 4 categorieën. Voor elke categorie is per wedstrijddag een wedstrijd. In overleg met TMZ zijn 2 wedstrijden in dezelfde ronde mogelijk (mits afzonderlijke klassementen).
 
Deze wedstrijden zijn opengesteld voor de daarbij te noemen licentiehouder en/of dagkaarthouders:


Amateur wedstrijden:
•         Ca 60 km (muv klassiekers of uitzonderingsgevallen);
•         Vastgesteld dagprijzenschema;
•         Licentiehouders amateur;
•         Licentiehouders amateur 40+  en D-categorie mogen starten (mogelijkheid om in hogere categorie te starten);

•         Dagkaart mogelijk.
 
Amateur 40+ wedstrijden:
•         Ca 50 km (muv klassiekers of uitzonderingsgevallen);
•         Vastgesteld dagprijzenschema;

•         Daglicentie mogelijk.
•         Enkel licentiehouders amateur 40++; KNWU licenties met Master vermelding en renners met overige licentie die 40 jaar of ouder zijn (peildatum 1-1-2017);

•         D-categorie renners van 40jr of ouder (mogelijkheid om in hogere categorie te starten);
•         Dagkaart mogelijk.
 
D-categorie wedstrijden:
•         Ca 40 km (muv klassiekers of uitzonderingsgevallen);
•         Vastgesteld (beperkt) dagprijzenschema;
•         Enkel licentiehouders D-categorie (en BWF 50- licentiehouders + Sportklasse licentiehoders KNWU);

•         GEEN dagkaart mogelijk (je moet vooraf dispensatie krijgen).

 
S/P wedstrijden:
•         Ca 25 km  (muv klassiekers of uitzonderingsgevallen);
•         Eindprijzen in vorm van aandenkens mogelijk;
•         In principe geen of weinig premies en dan enkel in natura;
•         Enkel S/P licentiehouders of dagkaarthouder

 
Artikel 3:
Deelname aan TMZ-wedstrijden is mogelijk indien men in het bezit is van een geldige TMZ licentie of een licentie van een bij de WFN aangesloten wielerbond (overige Vrije Bonden in Nederland + KNWU).
 
Niet licentiehouders kunnen deelnemen met een dagkaart á € 5,00 (incl. aanvullende ongevallenverzekering en bij de inschrijving verkrijgbaar).  Voor SP renner is dit € 2,50.

Artikel 3a:

Het gebruik van een Mylaps Prochip is verplicht bij alle categorieën. Renners die niet over een eigen chip beschikken kunnen die bij inschrijving huren ad € 5,-- per wedstrijd (SP betaald € 2,50).

 

Artikel 3b:

Voor de D-categorie geldt de volgende dispensatieregeling:

 • Dispensatie dient door de renner te worden aangevraagd en gemotiveerd (bij aanvraag licentie of via tussentijds formulier);
 • Dispensatie kan worden verleend tijdens herstel van een ernstige blessure of ziekte (adviescommissie TMZ bepaald wanneer, omdat niet uitputtend valt te omschrijven welke situaties hieronder vallen; wel geldt voor deze dispensatie een afwijkende promotieregel);

Amateurs 40+:

 • Aan Amateurs 40+ wordt dispensatie verleend indien:
  • De renner op 1 januari van het seizoen 60 jaar of ouder is;
  • De renner in het voorgaande seizoen geen wedstrijden heeft gereden (TMZ of andere bonden) en in zijn laatste wedstrijdseizoen minder dan 2 uitslagen bij de eerste 10 had.
  • De renner in het voorgaande seizoen in TMZ criteriums (met meer dan 20 vertrekkers) of vergelijkbaar te achten wedstrijden van andere bonden (ook buitenlandse):
   • Geen enkele uitslag bij de eerste 15 heeft behaald of
   • Maximaal 2 klasseringen vanaf plaats 10.
  • Bij aanvraag in een lopend seizoen wordt dispensatie verleend indien:
   • Ten minste aan 3 wedstrijden is deelgenomen en:
    • Het koersverloop aantoont dat het niveau niet gehaald wordt (Mylapsregistratie van oa rondetijden, doorkomstplaatsen, snelheid enz) en
    • De uitslagen uit voorgaande seizoenen aantonen dat er een duidelijke teruggang is in de prestatiecurve.

Amateurs:

 • Amateurs die in het voorgaande seizoen  bij de Amateurs  reden wordt bij de licentie-aanvraag geen dispensatie verleend; wel kunnen zij in een lopend seizoen dispensatie aanvragen;
 • Amateurs wordt dispensatie verleend indien:
  • De renner in het voorgaande seizoen geen wedstrijden heeft gereden (TMZ of andere bonden) en in zijn laatste wedstrijdseizoen minder dan 3 uitslagen bij de eerste 10 had.
  • De renner in het voorgaande seizoen in TMZ criteriums (met meer dan 20 vertrekkers) of vergelijkbaar te achten wedstrijden van andere bonden (ook buitenlandse):
   • Geen enkele uitslag bij de eerste 15 heeft behaald of
   • Maximaal 2 klasseringen vanaf plaats 10.
  • Bij aanvraag in een lopend seizoen wordt dispensatie verleend indien:
   • Ten minste aan 3 wedstrijden is deelgenomen en indien:
    • Het koersverloop aantoont dat het niveau niet gehaald wordt (mylapsregistratie van oa rondetijden, doorkomstplaatsen, snelheid enz) en
    • De uitslagen uit voorgaande seizoenen aantonen dat er geen duidelijke vooruitgang is in de prestatiecurve.

 

 • In bijzondere gevallen beslist de dispensatiecommissie van TMZ.

 

 • Alle beslissingen op verzoeken tot dispensatie zijn bindend en er zijn geen beroepsmogelijkheden.

 

Artikel 3c:

Voor de D-categorie en de SP geldt de volgende verplichte promotieregeling:

D-categorie

 • Verplichte doorstroom bij 30 punten;
 • Puntentoekenning per wedstrijd:
  • 1e plaats = 10 pnt

2e plaats =   8 pnt

3e plaats =   6 pnt

4e plaats=    4 pnt

5e plaats=    2 pnt

 • Verplichte doorstroom op beslissing van het TMZ bestuur indien het puntensysteem wordt gesaboteerd;
 • Een renner met dispensatie ivm herstel van ernstige blessure/ziekte moet direct promoveren na éénmaal een 1e plaats of tweemaal een 2e of 3e plaats.

 

SP categorie:

Regeling gelijk aan D-categorie + aanvullend:

 • Voor niet SP licentiehouders geldt verplichte promotie bij 1x  een klassering op een 1e  plaats of 2x een  2e of 3e plaats.

 

Artikel 4:
TMZ zorgt dat de aangesloten wielercomité’s tegen WA verzekerd zijn. De comitébijdrage bedraagt € 80,00 per wedstrijddag/evenement.
 
Artikel 5:
TMZ vaardig een jurykorps af, inclusief speaker. Daarnaast zorgt TMZ voor de inschrijving van de renners op de wedstrijddag.
De jury bestaat uit 6 personen (eventueel wordt afgeweken) en dient afzonderlijk door het comité betaald te worden in de vorm van een reis- en onkostenvergoeding. Deze bedraagt € 27,50 per jurylid en € 32,50 voor de speaker.
De vergoeding voor de inschrijving bedraagt € 27,50 en wordt door het comité betaald (inschrijving door TMZ is verplicht ivm computerbestanden).
De vergoedingen worden op de wedstrijddag door het comité betaald aan de voorzitter van de jury.
 
Artikel 6:
TMZ stelt het inschrijfgeld voor een criterium vast op € 5,00  (€ 2,50 voor SP). Voor klassiekers gelden afwijkende bedragen.
Alle inschrijfgeld is voor het organiserend comité.
 
Artikel 7:
De TMZ jury kan maatregelen treffen of doen treffen ten behoeve van de veiligheid en/of het sportief verloop.
De voorzitter van de jury past de reglementen toe.
 
Artikel 8:
De bij TMZ aangesloten comité’s zorgen bij de wedstrijden voor een deugdelijke geluidsinstallatie waarmee de deelnemers tenminste 250 meter voor en 150 meter na de finish naar behoren kunnen worden opgeroepen.   
 
Artikel 9:
TMZ levert bij de elke wedstrijd de volgende materialen/personen:
1.        Hesjes en vlaggen tbv afzetting, EHBO en motorrijders;
2.        Rondebord, bel en startpistool;
3.        Administratie tbv uitslag en pers;
4.        Inschrijfmedewerker(s) tbv inschrijving renners op wedstrijddag;
5.        Rugnummers voor alle categorieën;

Finishlijn (laat geen permanente sporen na op wegdek).
Comité’s gaan akkoord met het ophangen van reklamemateriaal tbv de hoofdsponsor(s) van TMZ in de onmiddellijke omgeving van start/finish.
 
Artikel 10:
Schaalhelm is verplicht.
Gebruik van zogenaamde delta-, ossekop- en triathlonsturen en/of andere afwijkende vormen is niet toegestaan.
Tijdens bijzondere wedstrijden kan hiervan worden afgeweken door de jury.
 
Artikel 11:
Het organiserend comité zorgt voor:
•         Aanvraag vergunning(en);
•         Voldoende dranghekken en personen voor veiligheid bij kruisingen en start/finishdeel;
•         Afscherming van uitstekende delen op/langs parkoers;
•         Minimaal 3 EHBO-ers +adres/telefoon dienstdoende arts;
•         Permenance en omkleedruimte (liefst met douchegelegenheid);
•         Voorrijwagen (minimaal 1) en motoren (minimaal 2) tbv beveiliging renners;
•         Vierdeursauto (met chauffeur) als volgwagen tbv jury en EHBO-er;
•         Extra motorrijders (min. 2) bij parkoers van langer dan 3 km en indien meerdere categorieën in één ronde rijden;
•         Start/finishdoek;
•         Bloemen voor de winnaar(s) in elke categorie (altijd winnaar; leuker is voor 1, 2 en 3e);
•         Medewerker comité bij inschrijving (1 uur voor 1e wedstrijd aanwezig in permenance);
•         Medewerker comité op jury-overleg 30 minuten voor 1e wedstrijd in permenance;
•         Sponsor/advertentielijst tbv speaker;
•         Premies per categorie in dichtgeplakte enveloppes;
•         Dagprijzen per categorie ingepakt in dichte enveloppes met daarop vermelding categorie en klassementsplaats (bv Am A 1e prijs; 2e prijs enz);
•         Eenvoudig verzorging medewerkers TMZ (jury; inschrijving + materiaalmedewerkers) in vorm van koffie, frisdrank, lunchpakket);
•         Afdracht jurygeld enz aan voorzitter jury;
•         220V op de jurywagen (tenzij onmogelijk – dit tijdig (1 week) vooraf bij TMZ melden).
 
Artikel 12:
Dagprijzenschema:

 

Klassering Am  40+ D-cat
1e  € 40,00  € 25,00  € 15,00
2e  € 30,00  € 20,00  € 12,00
3e  € 25,00  € 15,00  € 10,00
4e  € 20,00  € 12,00  
5e  € 20,00  € 10,00  
6e  € 15,00     9,00  
7e  € 15,00     8,00  
8e  € 15,00     7,00  
9e  € 15,00     6,00  
10e  € 10,00     6,00  
11e  € 10,00     5,00  
12e  € 10,00     5,00  
13e  € 10,00     5,00  
14e  € 10,00     5,00  
15e  € 10,00     5,00  

Voor de S/P zijn er geen eindprijzen in geld. Elk comité zorgt voor 3 ereprijzen (bekers o.i,d.) voor de S/P.
 
Het dagprijzenschema is verplicht. Dagprijzen dienen in dichtgeplakte enveloppes op de jurywagen aanwezig te zijn. Op de enveloppes wordt de klassering+categorie vermeldt.
De jury zorgt dat de eindprijzen bij inlevering van de rugnummers worden verstrekt aan de juiste renners.
 
Artikel 13:
TMZ beveelt het laten verrijden van premies aan. Premies kunnen uit geld of natura bestaan. Er is geen verplicht premieschema.
Bij de S/P worden enkel naturapremies toegestaan.
De jury zorgt dat de premies bij inlevering van de rugnummers worden verstrekt aan de juiste renners.
 
Artikel 14:
Enkel bij een lekke band wordt een ronde vergoeding gegeven en wel tot 4 ronden voor eind van de wedstrijd. Het wisselen dient plaats te vinden voor of direkt naast de jurywagen. Deze vergoeding wordt niet gegeven indien het parkoers langer dan 3 km is.
De jury beoordeelt of de vergoeding wordt gegeven.
 
Artikel 15:
De comité’s en TMZ wijzen elke verantwoordelijkheid omtrent schade door of aan deelnemers en materiaal af. De aanvullende collectieve ongevallenverzekering geldt voor alle deelnemende renners.
Deelname aan TMZ-wedstrijden is altijd is op EIGEN RISICO.
 
Artikel 16:
Daar waar dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van TMZ of de voorzitter van de jury tijdens de wedstrijd.

Website door Manieu.nl