Privacyverklaring AVG

Dit is de privacyverklaring van stichting Trimbelangen Midden Zeeland gevestigd te Heinkenszand hierna te noemen TMZ.

Voor het realiseren van activiteiten door TMZ worden persoonsgegevens verwerkt van licentiehouders, deelnemers. vrijwilligers, sponsoren en andere personen waarmee een relatie is. Deze personen worden hieronder als relatie aangeduid.

Persoonsgegevens worden met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, waarbij we ons houden aan de geldende wet- en regelgeving. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en het uitvoeren en toepassen van deze verklaring is het bestuur van TMZ

In onderstaande tabel is terug te vinden met welk doel we welke persoonsgegevens verzamelen, hoelang we die bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Relatie

Welke gegevens

Reden

Bewaartermijn

Ontvangers

Licentiehouders

·       Naam

·       Voornaam

·       Adres

·       Geboortedatum

·       Nationaliteit

·       Geslacht

·       Telefoonnummer

·       Emailadres

·       (Pas)foto

Aanmaak wedstrijdlicentie;

Verzekering;

Verzenden wedstrijdinformatie, nieuwsbrieven enz

Max 5 jr na laatste aanvraag

WFN (WielerFederatie Nederland) en andere wielerbonden;

Wielerwedstrijd-organisaties

Verzekering

Deelnemers

·       Naam

·       Voornaam

·       Adres

·       Geboortedatum

·       Geslacht

·       Telefoonnummer

·       Emailadres

Wedstrijduitslag

Wedstrijdindeling;

Verzekering

Verzenden wedstrijdinformatie, nieuwsbrieven enz

 

Max 5 jr na laatste deelname

Wedstrijdjury en  derden ivm verzekering, uitslagen en klassementen

Vrijwilligers

·       Naam

·       Voornaam

·       Adres

·       Geboortedatum

·       Telefoonnummer

·       Emailadres

Informatie indelingsroosters, wedstrijden enz

Zolang men

aangemeld blijft

Nvt

Sponsors

·       Naam

·       Voornaam

·       Adres

·       Telefoonnummer

·       Emailadres

·       Bankgegevens

Administratie sponsorgelden;

Sponsorovereenkomsten;

Nieuwsbrieven enz

Zolang men aangemeld blijft

Enkel aan derden indien dit nodig is voor vervaardiging sponsormateriaal

Overigen

·       Naam

·       Voornaam

·       Adres

·       Emailadres

Nieuwsbrieven en wedstrijdinformatie

Zolang men aangemeld blijft

Nvt

(Groepsmail wordt bcc verzonden)

 

Er zijn maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en ongeautoriseerd gebruik. Enkel noodzakelijke personen van bestuur of aangewezen vrijwilligers hebben toegang tot de gegevens.

Foto’s en video’s met daarop relaties die gemaakt zijn tijdens activiteiten kunnen op onze website of via onze sociale media geplaatst worden. Bij plaatsing beoordelen wij of ze niet aanstootgevend (kunnen) zijn.

Enkel via tmz@zeelandnet.nl kunt U ons mbt deze privacy verklaring bereiken voor:

·       Foto en/of video-opname op een door ons beheerde website/sociale media die Uw privacy aantast;

·       Afmelding voor nieuwsbrieven en/of wedstrijdaankondigingen;

·       Informatie over Uw opgeslagen persoonsgegevens of voor het doorgeven van wijzigingen.

Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Elke versie wordt gepubliceerd.

Website door Manieu.nl