Categorieën

De categorie-indeling 2021:

AMATEURS

 • Renners vanaf 16 jr;
 • D-renners mogen deelnemen aan Amateur wedstrijden (bij TMZ mag je altijd in hogere categorie starten);
 • Afstand 60 km
 • Vast dagprijzenschema; 15 eindprijzen
 • Dispensatiemogelijk voor uitzonderingsgevallen om in D-categorie te rijden (zie onderaan deze pagina)

Toelichting:

 • Hoog dagprijzenschema;
 • Dispensatiemogelijkheid voor renners waarvoor niveau te hoog ligt. Zij mogen in D-categorie rijden op grond van objectieve criteria)

 

D-categorie:

 • Enkel met dispensatie van TMZ op grond van objectieve criteria;
 • Dagkaart is mogelijk (wordt beoordeeld door TMZ bij inschrijving);
 • Opengesteld voor BWF 50- categorie;
 • Opengesteld voor KNWU Sportklasse;
 • Verplichte promotieregeling (doorstroom naar Amateurs);
 • Vast dagprijzenschema 15 eindprijzen
 • Afstand 45 km

Toelichting:

 • Deze categorie is bedoeld als een tussenniveau met als doel:
  • Opvang renners die niveau bij de Amateurs (nog) niet halen
  • Verkleinen doorstroomstap voor betere SP-renners;
 • Wordt doorstroomcategorie voor de SP-categorie;
 • In deze categorie kan enkel gestart worden met dispensatie van TMZ;
 • Dispensatie kan bij de licentie-aanvraag (muv Amateur in voorgaand jaar) worden ingediend of in de loop van het seizoen;
 • Dispensatie is enkel geldig voor TMZ en alleen te combineren met de WFN Sportklasse (met deze licentie kan ook bij andere Vrije Bonden, KNWU en WOAD gereden worden);
 • Dispensatie wordt gegeven op grond van objectieve criteria;
 • Voor dispensatie zal als hoofduitgangspunt gelden de weging in welke categorie je thuishoort en niet worden meegenomen of je in die categorie kunt winnen cq steeds in de prijzen (kunt) rijden;
 • Een (objectieve) promotieregeling, waarbij je verplicht doorstroomt naar de Amateurs.

 

S/P (blijft gelijk)

 • Enkel met toestemming van TMZ (ongeacht leeftijd);
 • Verplichte promotieregeling (doorstroom 1e jr naar D-categorie; volgend seizoen gelden de normale regels)
 • Enkel naturaprijzen
 • Afstand 30 km

Toelichting:

 • SP moet een opstapcategorie zijn en blijven;
 • Gemiddelde snelheid zoveel mogelijk beperken tot ca 37 a 38 km/u;
 • Promotieregeling zal stringenter worden (D-categorie biedt aansluiting zorgt voor doorstroming);
 • Op grond van de uitslagen van vorig seizoen kan een sterkere renners worden ingedeeld bij de D-categorie.

PROMOTIEREGELING D-categorie

ALGEMEEN

De promotie-regeling is een beschermingsmaatregel en heeft meerdere doelen:

 • Bevordering doorstroming (voorkomen dat sterkere renners blijven “hangen”);
 • Beheersing gemiddelde snelheid in deze categorie (er moet een duidelijk niveauverschil blijven met de Amateurs);
 • Voor doorgestroomde SP-ers moet er een “behapbare” tussenstap zijn voor doorstroom.

 

Promotie-regels:

D-categorie

 • Verplichte doorstroom bij 30 punten;
 • Puntentoekenning per wedstrijd:
  • 1e plaats = 10 pnt; 2e plaats = 8 pnt, 3e plaats = 6 punten, 4e plaats = 4 punten en 5e plaats = 2 punten.
 • Verplichte doorstroom op beslissing van het TMZ bestuur indien het puntensysteem wordt gesaboteerd;
 • Een renner met dispensatie ivm herstel van ernstige blessure/ziekte moet direct promoveren na éénmaal een 1e plaats of tweemaal een 2e of 3e plaats..

 


 

PROMOTIEREGELING SP categorie:

ALGEMEEN

De promotie-regeling is een beschermingsmaatregel en heeft meerdere doelen:

 • Bevordering doorstroming (voorkomen dat sterkere renners blijven “hangen”);
 • Beheersing gemiddelde snelheid in deze categorie (er moet een duidelijk niveauverschil blijven met de D-cagtregortie);
 • Voor doorgestroomde SP-ers moet er een “behapbare” tussenstap zijn voor doorstroom.

S/P-categorie

 • Verplichte doorstroom bij 30 punten;
 • Puntentoekenning per wedstrijd:
  • 1e plaats = 10 pnt; 2e plaats = 8 pnt, 3e plaats = 6 punten, 4e plaats = 4 punten en 5e plaats = 2 punten.
 • Verplichte doorstroom op beslissing van het TMZ bestuur indien het puntensysteem wordt gesaboteerd;
 • Een renner met dispensatie ivm herstel van ernstige blessure/ziekte moet direct promoveren na éénmaal een 1e plaats of tweemaal een 2e of 3e plaats.
 • Voor niet SP licentiehouders geldt verplichte promotie bij 1x  een klassering op een 1e  plaats of 2x een  2e of 3e plaats.

 


 

DISPENSATIEREGELING D-categorie:

ALGEMEEN:

De D-categorie heeft als doelen:

 • Het waarborgen van startgelegenheid voor renners die het niveau van de Amateurs niet of tijdelijk niet kunnen halen;
 • Het zijn van een doorstroomcategorie voor SP renners (stap van SP naar Amateurs is te groot)
 • Het zijn van doorstroomcategorie naar Amateurs indien het niveau weer wel gehaald wordt (zie verplichte promotieregeling).

REGELING:

Criteria voor dispensatie:

 • Dispensatie dient door de renner te worden aangevraagd en gemotiveerd (bij aanvraag licentie of via tussentijds formulier);
 • Dispensatie kan worden verleend tijdens herstel van een ernstige blessure of ziekte (adviescommissie TMZ bepaald wanneer, omdat niet uitputtend valt te omschrijven welke situaties hieronder vallen; wel geldt voor deze dispensatie een afwijkende promotieregel);

Amateurs 40+ (zie overgangsregeling voor 2020):

Amateurs:

 • Amateurs die in het voorgaande seizoen bij de Amateurs reden wordt bij de licentie-aanvraag geen dispensatie verleend; wel kunnen zij in een lopend seizoen dispensatie aanvragen;
 • Amateurs wordt dispensatie verleend indien:
  • De renner in het voorgaande seizoen geen wedstrijden heeft gereden (TMZ of andere bonden) en in zijn laatste wedstrijdseizoen minder dan 3 uitslagen bij de eerste 10 had.
  • De renner in het voorgaande seizoen in TMZ criteriums (met meer dan 20 vertrekkers) of vergelijkbaar te achten wedstrijden van andere bonden (ook buitenlandse):
   • Geen enkele uitslag bij de eerste 15 heeft behaald of
   • Maximaal 2 klasseringen vanaf plaats 10.
  • Bij aanvraag in een lopend seizoen wordt dispensatie verleend indien:
   • Het koersverloop aantoont dat het niveau niet gehaald wordt (mylapsregistratie van oa rondetijden, doorkomstplaatsen, snelheid enz) en
   • De uitslagen uit voorgaande seizoenen aantonen dat er geen duidelijke vooruitgang is in de prestatiecurve.
   • Ten minste aan 3 wedstrijden is deelgenomen en indien:
 • In bijzondere gevallen beslist de dispensatiecommissie van TMZ.

Alle beslissingen op verzoeken tot dispensatie zijn bindend en er is geen beroep tegen mogelijk.

Website door Manieu.nl